วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

3. จิตวิทยา

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี การร้จักใช้คำพูดในโอกาสต่างๆ มารยาททางสังคม การนำวิชานี้ไปใช้กับเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น: