วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

2 ความคิดเห็น:

ครูกานต์ แหล่งการเรียนรู้แบบใหม่ กล่าวว่า...

ภาษาอังกฤษเรียนแล้วสนุกและได้ความร้มากมายไดศัพทฑ์ใหม่ๆซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารและใช้สอนเด็กสนุกมากๆ โดยเฉพาะการแปลเรื่องนั้นสนุกมากๆทั้งเดาความหมายทั้งลองผิดลองถูก

ครูกานต์ แหล่งการเรียนรู้แบบใหม่ กล่าวว่า...

ภาษาอังกฤษเรียนแล้วสนุกและได้ความร้มากมายไดศัพทฑ์ใหม่ๆซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารและใช้สอนเด็กสนุกมากๆ โดยเฉพาะการแปลเรื่องนั้นสนุกมากๆทั้งเดาความหมายทั้งลองผิดลองถูก