วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551สวัสดีทุกท่าน นี่เป็นการทดสอบการทำงานของเว็บบล๊อกค่ะ

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

3. จิตวิทยา

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี การร้จักใช้คำพูดในโอกาสต่างๆ มารยาททางสังคม การนำวิชานี้ไปใช้กับเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

1. วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

วิชาภาษาไทยจะเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวไม่สำคัญจริงๆแล้วคุณคิดผิดถนัด เพราะเมื่อคุณได้เรียนวิชาภาษาไทยอย่างลึกซื้งแล้วคุณจะพบว่ายากมากๆ สำหรับการที่จะใช้คำใช้รูปประโยคให้ถูกต้องมันยากมากๆแต่เมื่อคุณได้ศึกษาอย่างเข้าใจแล้วคุณสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เราได้ความร้จากวิชาภาษาไทยมากอาจารย์ที่สอนก็น่ารักยิ้มแย้มตลอดเวลาชอบมากค่ะวิชา-ภาษาไทย